Afrikansk Safari För RörelsehindradeFounder
Jeff Cammack
  Contact
  
  Twitter
En afrikansk safari har en hög prioritet på många människors listor över ”att göra”, men safarin porträtteras konsekvent som något för vältränade friluftsentusiaster. En snabbt växande marknad är emellertid safarin och andra äventyrsaktiviteter för rörelsehindrade människor och de med begränsad rörlighet och nu finns det fler möjligheter än någonsin. Men dock är beslutet att åka på safari betydligt lättare än att försöka sortera genom all information som finns och planera din resplan. Om du är en resande med speciella behov, eller en familjemedlem eller vän har speciella behov, finns det ett antal saker att tänka på innan och under planeringsprocessen.

Bedöm dina behov

Alla rörelsehindrade resande eller resande med speciella behov har inte samma behov och det är viktigt att vara uppmärksam på din unika situation, när du undersöker olika safarisemestermål, resa och boende. Resande med begränsad rörlighet har inte samma krav som människor med försämrad syn eller hörsel. Många idkare, såsom Endeavor Safaris, erbjuder ett urval av resor till flera platser och över varierande tid för människor med ett brett urval av speciella behov och din resa kan skräddarsys för dig, till och med gällande en privat avresa.

För resande med begränsad rörlighet och liknande nedsatta funktioner, finns det ett ökande antal safariidkare som kan ta hand om dina behov, även om du behöver använda en käpp, gåstol, manuell rullstol eller har permanent behov av en eldriven rullstol. Endeavor Safaris är ledande med att erbjuda ett flertal safarin genom Betswana, Sydafrika och andra platser. När du planerar din resa, är det viktigt att du försäkrar dig om att du har allt du behöver under hela din resa. Fordonen som används till att transportera dig till platsen och under safarin, skall vara tillgängliga för dig. Många idkare erbjuder safarifordon utrustade med hydrauliska hissar, vilka är mycket användbara för människor med ett brett urval av rörelsehinder, inte bara rullstolar. Många idkare har dessutom fordon med ett låssystem för rullstolar, vilket gör att resanden kan sitta kvar i stolen eller förflytta sig ut ur den. Vissa idkare, såsom Access2Africa Safaris, erbjuder till och med en personlig vårdare för resanden som har mer specifika medicinska behov och kan till och med anskaffa eldrivna rullstolar och kommoder om behovet uppstår.

För resanden med extremt begränsad rörlighet, är det viktigt att bedöma dina behov angående hygien och att sitta/sova. De flesta lodger i Afrika har inte rullstolsanpassade badrum, så gör det bästa av din resa, du måste vara lite flexibel. Bad är ofta den största anpassningen för någon resande från ett västland och bekvämligheterna är troligen primitiva på safari, om de ens förekommer. Säng eller hinkbad kan vara det enda som finns till hands, så du kanske känner dig mer bekväm med att resa med någon som kan assistera dig. Resande med begränsad rörlighet kanske också har besvär med trycksår, så du får övertänka vilket boende som finns och planera enligt om du behöver kuddar eller uppblåsbar madrass.

Eftersom traditionella safarin är mycket visuellt orienterade, har synskadade resande unika behov. Idkare som tar hand om synskadade försöker använda resandens andra sinnen för att skapa bilder från upplevelsen, som de kanske annars skulle missa och dessa safarin skiljer sig ganska ofta från standardsafarin. Idkare försöker tolka upplevelsen väldigt noggrant, vilket är möjligt genom att använda beskrivande detaljerade förklaringar att måla en bild utifrån resandens omgivningar, särskilt när det gäller vid möten med vilda djur. På safari finns det ofta möjligheter att gå ur fordonet och på platser där det är säkert att göra det, kan resanden gå ur fordonet för att röra vid och lukta på saker för att stärka deras upplevelse. Faktum är att synskadade resande kanske får en mer holistisk upplevelse än resande som endast förlitar sig på synen.

Det är viktigt att nämna användning av ledarhundar. För att förhindra spridning av sjukdom mellan djur (och människor) finns det regler mot att ta med djur utifrån in i nationalparker, detta inkluderar ledarhundar. De utgör potentiell fara för att attrahera rovdjur och vissa människor vill heller inte utsätta sitt djur för en lång internationell flygtur. Men om synskadade resande lyssnar till guiden och har personlig assistans, är de inte i större riskzon på en safari än vid någon annan tid och plats.

Döva eller resande med nedsatt hörsel, har också speciella behov att betänka. Medan det är möjligt för turidkare att hjälpa dig att arrangera en teckenspråkstolk, kan detta vara ett dyrt val, eftersom detta är en service som kanske inte finns på plats. Eftersom många resande åker på safari med familj eller vänner i alla fall, är det mest ekonomiskt att en familjemedlem eller vän som reser tillsammans med dig kan agera som tolk.

Till och med speciella bekvämligheter kan arrangeras för människor med särskilda behov, såsom de som behöver använda en syrebehållare, eller dialysapparat för de som för tillfället har njurproblem. Endeavor Safaris kan på ett enkelt sätt underlätta för människor som behöver använda syrebehållare och de erbjuder en unik safarimöjlighet för resande som behöver dialys – deras turer finns runt dialyscentras genom hela Sydafrika, kvaliteten skall vara ungefär jämförlig med vården som man är van vid att få hemma.

För många människor, rörelsehindrade eller med andra nedsatta förmågor, är det av yttersta vikt att få någon sorts assistans från landet ifråga, oberoende av om man reser ensam eller om din nedsatta rörelse- eller annan nedsatt förmåga gör det nödvändigt att resa tillsammans med vänner eller familjemedlemmar. Det kan vara mycket fördelaktigt att ha någon lokal hjälp från landet ifråga, som hjälper till med resor inom landet och andra byråkratiska frågor och om du är på en plats där engelska eller ditt modersmål inte talas så mycket, kan din lokale guide tjäna som översättare. Du måste samordna denna aspekt av din resa i förväg och det kan finnas en del nackdelar, nämligen att du kanske inte vet mycket om din guide. Det är viktigt att kommunicera så mycket som möjligt före resan, så att du vet vad du har att vänta dig av din guide. Å andra sidan kan en turidkare vara villig att hjälpa till med att ordna en guide åt dig – dessa guider kan man vanligen lita på och de har arbetat i egenskap som sådan tidigare. Att hyra en guide kan också vara billigt, med tanke på styrkan av västerländsk valuta gentemot afrikansk valuta och levnadsstandarden i landet (länderna) du besöker.

Dessutom måste du försäkra dig om att alla du kommer att möta på din resa, från flygpersonal till turidkare, är medvetna om dina specifika behov. Detta är särskilt viktigt för människor med nedsatt rörlighet och det är mycket viktigt på internationella flighter med tanke på restiden. Du skall också säkerställa att du tar med dig all utrustning som du behöver, inkluderande verktyg för rullstolar och riktigt material för människor som använder katetrar, särskilt eftersom tillgång till sjukhus och kliniker och kvaliteten på vård utomlands ofta inte har samma standard som du är van vid hemma. Mediciner skall vara märkta med ditt namn och relevant information och det kanske är en god idé att ta med kopior på dina recept, ifall att de behövs. Var säker på att du packar ned alla nödvändigheter i ditt handbagage, ifall ditt incheckade baggage blir borttappat.

När du börjar planera din resa skall du övertänka ditt personliga hälsobehov och tänka på några av de gemensamma frågorna som delas av resande utomlands med rörelsehinder, när du börjar undersöka detaljerna, inkluderande brist på möjlighet till rullstol vid byte mellan olika flyg, fordon och lodgin. Andra angelägenheten inkluderar brist på professionell personal som är utbildade i att hantera de unika behoven från rörelsehindrade människor och brist på information gällande åtkomst till vissa platser som intresserar dig.

 

Safariupplevelsen

Nu när du vet vad du kan vänta dig som rörelsehindrad resande på safari, vad är egentligen en safari? Oavsett kostnaden gällande din safarisemester eller den typ av resande du är, följer de flesta safarin en liknande form, för att maximera din upplevelse.

Safarin börjar den första fulla dagen för de flesta resande, eftersom i många fall den första dagen inom landet går åt till att få dig till parken eller reservatet. Man kan också ge kort information om vad man kan förvänta sig under de kommande dagarna och de flesta resande uppskattar en natt att återhämta sig från allt resande. Mat och bekvämligheter beror på vad du har arrangerat för din resa, men resande som stannar vid en lodge som sköts av en park eller resande som anlitat en safariidkare, har vanligen tre inkluderade måltider om dagen. En viktig sak att komma ihåg är att lodgen eller lägret i grunden har ett ”utegångsförbud”, eller en tid när resande måste vara i deras respektive login. Detta har sina orsaker. Många login använder en generator, vilken kan vara dyr och också vänder sig mot den ”gröna” upplevelsen som många människor föredrar.

Om ”tid när lampan skall vara släckt” är kl. 10 pm, måste du vara inne och ha majoriteten av din sänggående ritual klar – detta är särskilt viktigt för resande med rörelsehinder som kan kräva lite mer tid. Dessutom tjänar utegångsförbudet som ett mått av säkerhet, eftersom djur i parken har fritt strövområde och vissa djur kan bli mer aktiva på natten. Vid Mikumi National Park i Tanzania varnas besökare för lejon som verkligen kan sova på hytternas verandor.

Safaridagar kan starta mycket tidigt, men din individuella resplan kan vara baserad på dina önskemål och behov. Många safarin gör en morgontur för att se på de vilda djuren mellan 6 och 6.30 am lokal tid – detta är en tid vid vilken viltet är mycket aktivt och det är en bra tid att vara ute på innan temperaturerna går upp. Vilddjursturer kan vara i några timmar, men ännu en gång, din upplevelse kan variera baserad på dina behov. Frukost serveras vanligen innan morgonens vilddjurstur och lunch serveras efteråt. En andra vilddjurstur börjar vanligen på eftermiddagen och varar till solnedgången – många parker har som regel att de som är på vilddjursturer kommer tillbaka före solnedgången. Genom att planera vilddjursturerna på detta sätt, undviker man vanligen att vara ute under den hetaste tiden på dagen.

Ovanstående information är med antagande av att du kommer att tillbringa din safari vid en park; många idkare erbjuder safarin som tar dig till multipla parker. I detta fall, kan du delta i en morgontur för att se de vilda djuren, följd av ett mål mat vid en park, sedan spendera eftermiddagen med att resa till en annan park (eller ett annat område, om parken är mycket stor).

Ibland är det kanske möjligt att göra en vilddjurstur på vägen till din nästa destination.

Lokalt och internationellt stöd för resande med nedsatt förmåga

För varje resande är det viktigt att veta var du står i varje främmande land som du besöker. Som en besökare är det förväntat av dig att du anpassar dig till kulturellt accepterat standarduppförande – detta inkluderar att anpassa sig till alla lagar som varje enskilt land har. Det är viktigt att komma ihåg att om du skulle behöva hjälp utifrån, är ditt lands ambassad eller konsulat vanligen din enda livslina och i vissa situationer, kanske de inte kan (eller inte vill, i vissa situationer) hjälpa dig. Innan du reser skall du försäkra dig om att hitta informationen om din ambassad eller ditt konsulat och skriva ned det på flera ställen. Ha dessutom några kopior av ditt pass till hands om passet skulle komma bort.

Detta kan användas som försäljningsargument vid ForEx-byråer och de kan hjälpa dig att få ett nödpass från din ambassad eller ditt konsulat. Det är också en bra idé att ta fotokopior på alla bordningpass innan du gör din resa.

Du skall inte bli låta ovanstående hindra dig, men det är viktigt att förstå att det helt enkelt finns mycket lite stöd för främmande turister i utvecklingsländer, om de sedan är rörelsehindrade eller har andra nedsatta funktioner. Stödet är något bättre i Sydafrika, men inte så mycket; det finns en Nationell Informations- och Säkerhetslinje som kan nås vid +27 83 123 2345, men de flesta länder har brist på till och med denna basservice. Ett av de bästa sätten du kan skydda dig på utomlands är att göra efterforskning – leta efter idkare med gott rykte och som har en stark online närvaro. Dessutom kan du också leta efter safariföretag som finns utanför USA eller ditt hemland. Dessa företag kan hjälpa dig att kommunicera med ambassader och konsulat i landet och har ofta en länk tillbaka till ditt hemland vid nödfall. Idkare inom landet kan också erbjuda hemtransport till ditt hemland.

Detta är alla de tjänster som du behöver undersöka ordentligt och själv klara ut – lita inte på andrahandsinformation. Andra organisationer kan finnas för att hjälpa resande utomlands, men detta kan kräva mycket forskning om den speciella platsen innan du startar din resa. En bra plats att börja på är Transitions Abroad (http://www.transitionsabroad.com/listings/living/resources/healthandsafety.shtml) – denna sida listar ett urval av hälso- och säkerhetstips för resan, inkluderande regeringsbyråer och andra organisationer som kan hjälpa dig inom landet eller på avstånd.

Att välja safarilodge

Att välja din safarilodge kan vara en av de viktigaste aspekterna på din resa utomlands – resande har naturligtvis olika önskemål och förväntningar och det är viktigt att finna någonting som passar den typ av boende som du vill ha, medan du ändå klarar av att göra det du önskar.

Safaribekvämligheter varierar mycket – du kan bo i en stuga eller en typ av bungalow vid safarilodgen, eller kan du bo i ett tält vid ett riktigt läger. Safarin vid yttre gränser erbjuder ”flygkamping”, där du kan flyga från lägerplats till lägerplats mellan vilddjursturerna och lägerboendet kan oftare vara trevligare än vad du kan finna vid vissa boende vid safarilodges, som är uppmurade i tegel. Om du föredrar en mer rustik upplevelse, är det som rörelsehindrad resande viktigt att känna till de begränsningar som somliga former av boende kan erbjuda. Åtkomst kommer att vara nummer ett på prioritetslistan för de flesta resande – medan möjlighet att manövrera rullstol och sänghöjd är två saker som du borde fråga om medan du planerar din resa, särskilt om det finns begränsad online information om åtkomst vid en given lodge eller speciellt läger.

Många läger har en generator på, åtminstone under en viss tid – detta är speciellt viktigt för människor som använder elektriska rullstolar eller annan elektronisk medicinsk utrustning. Du kan använda effekten från generatorn för att ladda batterierna, men kom ihåg att ta med dig en kontakt och/eller spänningsadapter som är kompatibel med all elektronik. En god guide för adaptrer speciellt för rörelsehindrade, att användas i internationella urtag kan man hitta här:http://www.miusa.org/ncde/tipsheets/powerchairs.

Toalett- och badbekvämligheter kan vara en annan fråga för rörelsehindrade resande. Detta kommenterades kort i ”Bedöm dina behov”-avsnittet och medan det inte tycks som någon stor fråga, kan badmöjligheter lyfta upp eller förstöra upplevelsen för somliga resande. Om du väljer att bo i läger, kommer badmöjligheterna att vara primitiva – troligtvis en dusch med en hink vatten och en kemtoa. Medan de är primitiva borde dessa faciliteter finnas i ditt tält, så du behöver inte gå ut på natten. Safari lodges kanske har mer traditionella bekvämligheter, inkluderande en spolbar toalett (eller en komposterande toalett) och dusch med rinnande vatten, men varmt vatten kan ifrågakommas. Och igen om du letar efter en speciell slags bekvämlighet, var säker på att fråga om detta innan du reser, för att försäkra dig om att dina behov kan uppfyllas.

Tips på utrustning

Den utrustning och det material som krävs för en resande med rörelsehinder varierar från person till person och avsnittet om att bedöma dina behov kan hjälpa dig identifiera några saker som du kanske behöver som resande, som du kanske inte annars har tänkt på. Om du tar med dig utrustning som du är familjär och bekväm med, så är det alltid det bästa valet. Om du ska förlita dig på utrustning som din lodge förser dig med, eller vad någon annan i landet kan utrusta dig med, så försäkra dig om att personligen kontrollera vilken utrustning som kommer att finnas för dig att använda – förlita dig inte endast på information som finns online.

När vi har sagt det, finns det några produkter som kan vara till hjälp för dig som rörelsehindrad resande utomlands. En bra sak för resande, rörelsehindrad eller med andra nedsatta funktioner, är en reseficka. PUP fickan är designad för rörelsehindrade resande och har stor, lättillgänglig åtkomst med dragkedjeförsedda fack för att ha ditt pass i, pengar och andra dokument. PUP fickan kan köpas från http://www.lovemypup.com. En annan sak som kan vara användbar vid dina resor är ett portabelt handtag som kan hjälpa dig att sitta ner och stå upp. Du behöver fråga om dina boenden för att finna ut om väggytorna passar till att sätta fast ett handtag på. Kontrollera många olika portabla handtag vidhttp://www.grabitonline.com.

För de som inte har tillgång till en rullstol vid deras destination, men kanske behöver en eller vill ha en som är mer portabel än stolen som de använder hemma, finns det portabla rullstolar till hands. Ett gott val för många resande är en ”rullstol i en väska”. Medan dessa stolar kanske har en lägre viktkapacitet (under 250 pounds, ca 110 kg), är de ofta mycket mer portabla än den rullstol som du använder varje dag, den väger mindre än 18 pounds eller ca 8 kg. Stolen kan transporteras i en väska över din skuldra, eller skuldran på någon du reser tillsammans med. Kontrollera påhttp://www.medicalforyou.com for some portable chair options.

Portable chairs for showering and using the bathroom are also a worthwhile investment. Bathroom facilities are often very primitive, especially on safari, and it may be difficult for you to use the facilities “as is.” Portable chairs designed for use in the shower and the bathroom will make your experience infinitely more comfortable. There are a variety of styles available, so you should shop around to find a chair that will meet your needs. Check outhttp://www.viennamedical.com i första hand.

Resurser

Nedan är en lista på några av de prominentaste Internetresurserna om afrikanskt resande och safarin för rörelsehindrade människor.

Able Travel. http://www.able-travel.com/index.php Able Travel är en sida som är avsedd att ”göra äventyrsresande…enklare för människor med rörelsehinder, detta inkluderar seniorer och de med temporärt begränsad rörlighet”. Sidan erbjuder specifika resurser för landet, inkluderande resurser för Kenya, Tanzania, Sydafrika, Botswana, Namibia och Zambia. Able Travel erbjuder också många resandetips för rörelsehindrade resande, lika väl som förstahandsskildringar av safarisemestrar som gjorts av rörelsehindrade resande – dessa kan vara en fantastisk resurs när det gäller att finna platser som är lättåtkomliga för rörelsehindrade, som kanske man inte kan hitta någon annanstans på webben.

Access Africa. http://www.access-africa.co.uk/main.html# Access Africa är en sida för människor med begränsad rörlighet, som sköts av samma människor som ger ut Bradt reseguider. Sidan erbjuder ändlösa val i Kenya, Tanzania, Zambia, Namibia, Botswana och Sydafrika – många är safarirelaterade, andra är det inte.

Disabled World – African Safari Travel Tips http://www.disabled-world.com/travel/africa/african-safari-tips.php Detta avsnitt är del av Disabled World webbsida och ger en genomgång av bastips för din resa, från pass och visan till reseförsäkring och säkerhet. Denna sida har också relaterade länkar till erfarenheter från andra rörelsehindrade resanden

Disabled World – Disability Travel. http://www.disabled-world.com/travel/ Detta är ett kort avsnitt av Disabled World webbsida om saker för resande med rörelsehinder och deras familj och vänner att tänka på innan och under planeringsprocessen.

Disabled World – Tour Operators. http://www.disabledtravelers.com/tour_operators.htm#africa Detta är en lista som ges ut av Disabled World på de turidkare som finns runt hela världen, inkluderande deras webbsidor och kontaktinformation.

Directgov. https://www.gov.uk/transport-disabled Denna resurs ger ett urval av information om resor för rörelsehindrade, lika väl som andra länkar på alla aspekter av resande, från att välja boende till medicinska förberedelser.

East Africa Shuttles – Kenya Wildlife Wheelchair Safari http://www.eastafricashuttles.com/kenyasafaridisabled/handicappedsafaris.htm Denna sida ger information om en sjudagars vilddjurssafari i Kenya där man har åtkomst med rullstol. Detta är ett litet gruppsafari, med en personal med individer som har erfarenhet av att ha arbetat med rörelsehindrade resande. Denna sida ger exempel på resplan, lika väl som en beskrivning av boenden.

Emerging Horizons. http://emerginghorizons.com/ Emerging Horizons är en online resurs som gäller åtkomst, lika väl som att den har länkar till andra publikationer som specialiserar sig i resande för rörelsehindrade.

Endeavor Safaris. http://www.endeavour-safaris.com Endeavor Safaris är stolta över att kunna erbjuda ett flertal safarimöjligheter som kan skräddarsys för resanden med begränsad rörlighet, hörselnedsättning, synnedsättning och resanden som behöver använda syrgasbehållare eller gå igenom njurdialys. De har fullt anpassade fordon och har många säkerhetsfördelar på plats, inkluderande en 24-timmars larmcentral, nödevakuering till medicinsk facilitet (om det krävs) och andra fördelar.

Gimp on the Go. http://www.gimponthego.com/index.htm Gimp on the Go affischerar sig som Internets förnämsta resepublikation för rörelsehindrade. Denna välorganiserade sida erbjuder resetips och återblickar, lika väl som ett bulletinbord för resanden att interagera med varandra, lika väl som länkar till andra resurser som vänder sig till rörelsehindrade resanden.

Mobility International USA. http://www.miusa.org/ncde/tipsheets/powerchairs Denna sida ger en guide om elektriska adaptrers, omvandlare och transformatorer för internationellt resande med elektriska rullstolar och andra elektriska don.

Society for Accessible Travel and Hospitality (SATH). http://www.sath.org/index.php Detta är hemsidan för Society for Accessible Travel and Hospitality. De ger ett urval av information till rörelsehindrade resanden, vilket inkluderar åtkomstberättelser och information om varierande händelser som SATH deltar i, lika väl som kontaktinformation.

Transitions Abroad – Health, Safety and Insurance for Travelers and Expatriates Abroad http://www.transitionsabroad.com/listings/living/resources/healthandsafety.shtml Denna sida är en bra resurs om hälsa och säkerhetsinformation och inkluderar regeringsbyråer och andra organisationer som kanske kan hjälpa dig under dina resor, antingen på avstånd eller inom landet.

Victoria Safaris – Disability Tours. http://www.victoriasafaris.com/africa/disabilitytours.htm Victoria SAfaris erbjuder några safarimöjligheter som är anpassade för rörelsehindrade, särskilt för de som sitter i rullstol. Denna sida erbjuder basinformation för resande med rörelsehinder, likaväl som länkar till deras åtkomstprogram.

World on Wheelz. http://worldonwheelz.com/ World on Wheelz specialiserar sig på resor för ”rullstolsanvändare, människor som går sakta och seniorer med speciella behov.” De erbjuder både grupp- och oberoende resor och deras sida ger ett urval på safarimöjligheter i flera länder för varierande tidsperiod, komplett med exempel på resplaner, för att finna en resa som bäst passar dina önskemål och behov. De ger också ett antal resemöjligheter till andra platser runt hela världen.

Intresseanmälan

Tel +27 (0) 21 201 2484

Intresseanmälan

Tel +27 (0) 21 201 2484