Green Safari Lodge EkoturismFounder
Jeff Cammack
  Contact
  
  Twitter
Ekoturism har blivit ett spritt ord som gör att reseindustrins marknadsavdelningar kan utmärka sig som ansvariga ta del av den snabbast växande delen av reseindustrin. Då det inte finns något index eller graderingssystem att bedöma turistorter med, har det blivit svårt för resanden att jämföra hur ekovänliga hotell och turistorter verkligen är. Det har varit mycket diskussion mellan akademiker, men lite har blivit utfört, förutom att skriva idéer på papper och be reseindustrin att sätta någon standard med vilken de kan jämföras. Denna artikel försöker klargöra sättet som Safari Guide Africa tolkar definitionen på ekoturism och hur vi omsätter dena definition i en graderingsskala på lodger som gör anspråk på att vara ekovänliga. Med hjälp av detta index, hoppas vi att vi kan förse de som söker ekovänliga safarilodger och reservat med lite mer kött på benen.Om man titta på alla faktorer av Ekoturism (bevarande av miljö, företagsvinster, lokalbefölkning och hållbarhet i längden) är Safari Guide Africa’s ekoturismindex uppbyggt på tretton komponenter som vi anser vara nödvändiga för att tillfredsställa denna definition.Bevarande relaterar till hur ett företag tar hand om växterna och marken där de idkar sin rörelse. Då man tar på sig denna förpliktelse för bevarande av marken, kommer industrin att utveckla stark hållbarhet och bli en förebild för framtida utveckling i det närliggande samhället.

 • Alternativ energi & energibesparing
 • Återanvändning av spillvatten & vattenbesparing
 • Kompostering och återvinning
 • Bomullshanddukar och återanvändningsprogram för linne & lakan och handdukar
 • Organiskt odlad mat
 • Utbildning av personal och gäster i ekoturism
 • Underhåll för bevarande – att på frivilligt sätt byta ut infrastruktur som förorsakar miljömässig skada, som läckande toaletter, eller kranar som är trasiga
 • Miljövänlig transport

Att bygga upp samhällsrelationer som lokalbefolkningen och samhället har fördel av. För att vara ett ekovänligt företag interagerar det med och blir en medlem av det lokala samhället, och tar med sig socialekonomisk utveckling, framgång och fördelar för lokalbefolkningen.

 • Donation till lokal välgörenhet
 • Att hyra in lokal personal
 • Aktivt deltagande i lokala miljöprogram
 • Deltagande i globala gröna program

Slutligen måste ekoturism vara lönande och kunna bära sig, vilket gör det till en grund för framtida utvecklingar i de omgivande områdena, lika väl som ger jobbsäkerhet för lokalbefolkningen som de anställer och marknadsföra sig som ett grönt företag. Med denna stabilitet kommer annan industri, fysisk infrastruktur som skolor och samhällsbyggnader, tillsammans med annan blomstrande ekovänlig aktivitet att komma till området, vilket gör att det växer till att möta dess totala ekonomiska och utvecklingsmässiga potential.

 • Marknadsföra ekoturism i sin PR

Referenser: Karen Lewis – Speech – “Sustainable Certification: A Key to Improving the Community and Guest Experience”Maj 15 2007, Oslo – Norge

Intresseanmälan

Tel +27 (0) 21 201 2484

Intresseanmälan

Tel +27 (0) 21 201 2484